A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. március 29.,

péntek


 

54. szám


 

Ára: 11650 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi XXVII. törvény
A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
14321
2013.évi XXVIII.törvény
vizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és alakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011.évi LXXV.törvény módosításáról
14349
2013.évi XXIX.törvény
gyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012.évi CLXXVIII.törvény módosításáról
14349
2013. évi XXX. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény módosításáról
14349
93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint aMiniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint aNemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
14351
94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14353
95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról
14354
96/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
14381
97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek agyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
14382
98/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek apénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint agyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
14410
99/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14423
100/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
14427
101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról
14428
102/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
14442
8/2013. (III. 29.) BM rendelet
Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
14443
9/2013. (III. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013.évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
14454
24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14457
25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról
14505
26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
14509
27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
14521
13/2013. (III. 29.) NGM rendelet
A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, anyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról ésszervizeléséről, valamintapénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról
14557
1167/2013. (III. 29.) Korm. határozat
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával kötendő elvi megállapodásról, valamint a megállapodásban foglalt célok megvalósításához szükséges, arendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és további forrásigényről
14578
1168/2013. (III. 29.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és aNemzetgazdasági Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról
14580
45/2013. (III. 29.) ME határozat
Magyarország Kormánya és aKínai Népköztársaság Kormánya között amagyarországi „V0” jelzésű, Szárliget és Ceglédbercel között létesítendő, Budapestet elkerülő vasútvonalról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
14580

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.