A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380644. látogatója

Budapest

2013. március 28.,

csütörtök


 

52. szám


 

Ára: 6400 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával és a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekkel összefüggő módosításáról
6499
90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6501
91/2013. (III. 28.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
6502
92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
6505
7/2013. (III. 28.) BM rendelet
A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet módosításáról
6526
12/2013. (III. 28.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
6527
17/2013. (III. 28.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról
7536
18/2013. (III. 28.) OGY határozat
A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról
7536
19/2013. (III. 28.) OGY határozat
A 2009–2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról
7593
20/2013. (III. 28.) OGY határozat
Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
7593
21/2013. (III. 28.) OGY határozat
Simon Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
7593
22/2013. (III. 28.) OGY határozat
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
7594
1156/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7594
1157/2013. (III. 28.) Korm. határozat
Középtávú logisztikai stratégia megalkotásáról
7594
1158/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A Pécs megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
7595
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
7595
1160/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1617/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban meghatározott kedvezményezett személyének változásáról
7609
1161/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtott támogatáshoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
7609
1162/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról
7611
1163/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A GOP-1.2.1-12/B konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról
7612
1164/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 azonosító számú („A városközpont értékmegőrző megújítása” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
7614
1165/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
7616
1166/2013. (III. 28.) Korm. határozat
A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult maradványa egy részének felhasználásáról
7618
43/2013. (III. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, kulturális és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
7620
44/2013. (III. 28.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
7620

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.