A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. március 27.,

szerda


 

51. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi XXII. törvény
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
6444
2013. évi XXIII. törvény
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről
6455
2013. évi XXIV. törvény
A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
6471
2013. évi XXV. törvény
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
6479
2013. évi XXVI. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
6485
6/2013. (III. 27.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
6487
10/2013. (III. 27.) NFM rendelet
A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról
6493
11/2013. (III. 27.) NFM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról
6495

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.