A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2013. március 26.,

kedd


 

50. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2013. (III. 26.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
6428
2/2013. (III. 26.) HM rendelet
A közalkalmazotti és a szolgálati viszonnyal összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
6429
21/2013. (III. 26.) VM rendelet
A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról
6433
1151/2013. (III. 26.) Korm. határozat
A szociális ágazatot érintő egyes feladatokról
6436
1152/2013. (III. 26.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
6437
1153/2013. (III. 26.) Korm. határozat
A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
6437
1154/2013. (III. 26.) Korm. határozat
Az Uniós fejlesztések, a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról
6438
1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
6440
42/2013. (III. 26.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6442

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.