A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381661. látogatója

Budapest

2013. január 10.,

csütörtök


 

5. szám


 

Ára: 450 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2013. (I. 10.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
492
2/2013. (I. 10.) NFM rendelet
Az Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary” elnevezéssel működő jogi személy felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről
493
1004/2013. (I. 10.) Korm. határozat
A közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról
494
1005/2013. (I. 10.) Korm. határozat
A Magyar Holokauszt – 2014 Emlékbizottság létrehozásáról
495
1006/2013. (I. 10.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
496
1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat
Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról
496
1008/2013. (I. 10.) Korm. határozat
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításához kapcsolódó szállítói előleg szankciórendszerének kidolgozásáról
498
1009/2013. (I. 10.) Korm. határozat
A GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 azonosító számú („Az NI Hungary Kft. Science Parkja” című), továbbá a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú („Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
498
2/2013. (I. 10.) ME határozat
A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú egyetértési megállapodás második módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
500

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.