A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2013. március 21.,

csütörtök


 

47. szám


 

Ára: 9900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
82/2013. (III. 21.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről
4769
83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról
4783
84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet
Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4784
85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
6171
86/2013. (III. 21.) Korm. rendelet
Az egyes talajvédelmi szakhatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról
6172
1/2013. (III. 21.) HM rendelet
A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról
6174
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
6220
18/2013. (III. 21.) VM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6324
19/2013. (III. 21.) VM rendelet
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről
6333
20/2013. (III. 21.) VM rendelet
Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról
6335
151/2013. (III. 21.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
6336
1137/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A 2015-ben megrendezésre kerülő Milánói Világkiállításon Magyarország részvételéhez szükséges működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről
6336
1138/2013. (III. 21.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
6337
1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról
6338
1140/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A Huawei Technologies Hungary Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
6342
1141/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról
6342
1142/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
6342
1143/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól
6364
1144/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.2-08/2-2009-0024 azonosító számú projekt jogutódlással kapcsolatos szerződés módosításáról
6366
1145/2013. (III. 21.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt sportágak fejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről
6367
1146/2013. (III. 21.) Korm. határozat
Az ország energiaellátásának stabilitása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
6368
1147/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2013. évi adományozásáról
6369
1148/2013. (III. 21.) Korm. határozat
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
6370
40/2013. (III. 21.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6370

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.