A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380649. látogatója

Budapest

2013. március 19.,

kedd


 

46. szám


 

Ára: 3250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi XIII. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
4695
2013. évi XIV. törvény
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
4695
2013. évi XV. törvény
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
4697
2013. évi XVI. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
4701
2013. évi XVII. törvény
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
4713
2013. évi XVIII. törvény
Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
4716
2013. évi XIX. törvény
A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4745
81/2013. (III. 19.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4751
21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet
Egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4753
14/2013. (III. 19.) OGY határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1001/2013. (I. 2.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
4761
15/2013. (III. 19.) OGY határozat
A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
4761
16/2013. (III. 19.) OGY határozat
A birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének támogatásáról
4762
146/2013. (III. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4762
147/2013. (III. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4763
148/2013. (III. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4763
149/2013. (III. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4763
150/2013. (III. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4764
1136/2013. (III. 19.) Korm. határozat
A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról
4764

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.