A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2013. március 11.,

hétfő


 

41. szám


 

Ára: 8150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi X. törvény
A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról
4106
74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
4107
75/2013. (III. 11.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4187
5/2013. (III. 11.) NMHH rendelet
A közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról
4188
15/2013. (III. 11.) VM rendelet
A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről
4193
1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról
4270
1122/2013. (III. 11.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervének megállapításáról, egyes kiemelt projektjei akciótervi nevesítéséről és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tartaléklistájának jóváhagyásáról
4271
38/2013. (III. 11.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
4286

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.