A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2013. március 8.,

péntek


 

40. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
4043
66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól
4051
67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
Az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4054
68/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
Egyes agrár tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4063
69/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
4067
70/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4068
71/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezésével kapcsolatos beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
4072
72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4073
73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4076
1112/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A felsőoktatási intézmények önerő igényéről
4087
1113/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A Partnerségi Megállapodás, az operatív programok, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjéről
4090
1114/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről
4091
1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről
4092
1116/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség-javítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
4094
1117/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú („Szigetvári Kistérség Ivóvízminőség-javító Programja” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
4096
1118/2013. (III. 8.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2012/2013. tanév II. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
4098
1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4100
1120/2013. (III. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közérdekű feladatai feltételeinek biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról
4102
37/2013. (III. 8.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4104

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.