A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. március 7.,

csütörtök


 

39. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2013. (III. 7.) NGM rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet módosításáról
4006
14/2013. (III. 7.) VM rendelet
A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosításáról
4008
11/2013. (III. 7.) OGY határozat
A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében
4025
12/2013. (III. 7.) OGY határozat
A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
4025
13/2013. (III. 7.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
4026
1102/2013. (III. 7.) Korm. határozat
Az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről
4027
1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat
A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról
4028
1104/2013. (III. 7.) Korm. határozat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről
4030
1105/2013. (III. 7.) Korm. határozat
A „Phoenix Mecano Kecskemét” KFT és a Continental AG magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről
4030
1106/2013. (III. 7.) Korm. határozat
Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalásról
4030
1107/2013. (III. 7.) Korm. határozat
Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4031
1108/2013. (III. 7.) Korm. határozat
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja érdekében a 2013. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
4033
1109/2013. (III. 7.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
4035
1110/2013. (III. 7.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
4037
1111/2013. (III. 7.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1625/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
4040

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.