A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381658. látogatója

Budapest

2013. március 6.,

szerda


 

38. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2013. (III. 6.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
3686
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről
3708
13/2013. (III. 6.) VM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
3979
9/2013. (III. 6.) AB határozat
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról
3995
111/2013. (III. 6.) KE határozat
Tárca nélküli miniszteri megbízatás megszűnéséről és miniszteri kinevezésről
4003
112/2013. (III. 6.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnéséről
4003
36/2013. (III. 6.) ME határozat
Gazdasági együttműködési vegyes bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
4004

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.