A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381517. látogatója

Budapest

2013. március 5.,

kedd


 

37. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi VII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
3607
2013. évi VIII. törvény
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
3617
2013. évi IX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
3638
18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet
A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól
3643
19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet
A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
3649
20/2013. (III. 5.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
3657
11/2013. (III. 5.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
3659
12/2013. (III. 5.) VM rendelet
A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól
3671
8/2013. (III. 5.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
3675
9/2013. (III. 5.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
3675
10/2013. (III. 5.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
3678
96/2013. (III. 5.) KE határozat
Miniszteri megbízatás megszűnéséről
3678
97/2013. (III. 5.) KE határozat
A Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezéséről
3679
98/2013. (III. 5.) KE határozat
A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
3679
99/2013. (III. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3680
100/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
3680
101/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
3681
102/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
3681
103/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
3681
104/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
3682
105/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3682
106/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3682
107/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3683
108/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3683
109/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3683
110/2013. (III. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3684

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.