A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. március 1.,

péntek


 

35. szám


 

Ára: 3950 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
2896
7/2013. (III. 1.) NGM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
3490
6/2013. (III. 1.) AB határozat
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről
3492
7/2013. (III. 1.) AB határozat
Alkotmányjogi panasz elutasításáról
3541
8/2013. (III. 1.) AB határozat
Alkotmányos követelmény megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról
3551

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.