A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. február 28.,

csütörtök


 

34. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2840
61/2013. (II. 28.) Korm. rendelet
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
2841
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
2842
6/2013. (II. 28.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosításáról
2871
8/2013. (II. 28.) NFM rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
2872
10/2013. (II. 28.) VM rendelet
A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól
2882
1/2013. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
2886
1087/2013. (II. 28.) Korm. határozat
A Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció póttagjának jelöléséről
2890
1088/2013. (II. 28.) Korm. határozat
A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
2890
29/2013. (II. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Angola Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2892
30/2013. (II. 28.) ME határozat
A Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2892
31/2013. (II. 28.) ME határozat
Magyarország és a Kubai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2893
32/2013. (II. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
2893

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.