A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2013. február 27.,

szerda


 

33. szám


 

Ára: 4300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
56/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal szervezetét érintő egyes jogszabályok módosításáról
2744
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2746
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2758
59/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2806
4/2013. (II. 27.) BM rendelet
Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított „TÚR” határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról
2807
1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről
2814
91/2013. (II. 27.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
2834
92/2013. (II. 27.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnéséről és államtitkári kinevezésről
2834
93/2013. (II. 27.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
2835
94/2013. (II. 27.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
2835
95/2013. (II. 27.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
2836
1085/2013. (II. 27.) Korm. határozat
A telephelyi tevékenységek környezeti szempontú felülvizsgálatáról
2836
1086/2013. (II. 27.) Korm. határozat
Az üzemanyag megjelölés és ellenőrzés alkalmazásáról az adóelkerülés felderítése és megakadályozása érdekében
2837
26/2013. (II. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2837
27/2013. (II. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2838
28/2013. (II. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2838

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.