A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. február 26.,

kedd


 

32. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi VI. törvény
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2666
54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2668
55/2013. (II. 26.) Korm. rendelet
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2670
3/2013. (II. 26.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
2671
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
2672
7/2013. (II. 26.) NFM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről
2727
1/2013. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
2731
Köf. 5071/2012/8. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2734
Köf. 5083/2012/4. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2738

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.