A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381656. látogatója

Budapest

2013. január 7.,

hétfő


 

3. szám


 

Ára: 5700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet
A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
36
2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet
A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
80
3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet
A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról
414
1/2013. (I. 7.) NFM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
436
1/2013. (I. 7.) AB határozat
A választási eljárásról szóló, az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadott törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról
437

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.