A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2013. február 19.,

kedd


 

26. szám


 

Ára: 1150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
2007
44/2013. (II. 19.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
2012
45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról
2012
46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet
Az építésüggyel és egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági szabályokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2013
4/2013. (II. 19.) NGM rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól
2017
79/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói felmentésről
2018
80/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2018
81/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2018
82/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2019
83/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2019
84/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2019
85/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2020
86/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2020
87/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2020
88/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2021
89/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2021
90/2013. (II. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2021
1064/2013. (II. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2022
1065/2013. (II. 19.) Korm. határozat
Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2022
1066/2013. (II. 19.) Korm. határozat
Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodáshoz való csatlakozás szövegének végleges megállapításáról
2023
1067/2013. (II. 19.) Korm. határozat
Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések lakosságának az adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatásával összefüggő feladatokról
2023
1068/2013. (II. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget terhelő egyes költségek pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
2024

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.