A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380406. látogatója

Budapest

2013. február 14.,

csütörtök


 

23. szám


 

Ára: 6400 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
1732
34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
1737
35/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1738
36/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
1740
37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1742
38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
1749
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
1751
40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
Az állatkísérletekről
1805
41/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1839
13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet
A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
1844
3/2013. (II. 14.) AB határozat
A Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről
1853
1/2013. (II. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
1871
1061/2013. (II. 14.) Korm. határozat
Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokról
1872
1062/2013. (II. 14.) Korm. határozat
A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. és a LEGO Manufacturing Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről
1875

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.