A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2013. december 31.,

kedd


 

225. szám


 

Ára: 20400 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
551/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről
89885
552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
89894
553/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
89906
554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról
89908
555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról
89913
556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről
89916
557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről
89918
558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
89920
559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
89926
560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
89947
561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról
89949
562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
89951
563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
90098
564/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
90100
565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
90100
3/2013. (XII. 31.) ME rendelet
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
90105
83/2013. ( XII. 31.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
90108
85/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról
90141
86/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet
A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
90141
40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet
Az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól
90142
41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet
A kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról
90143
42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról
90145
75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet
Az államháztartási számvitellel összefüggő egyes rendeletek módosításáról
90148
76/2013. (XII. 31.) NGM rendelet
Egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról
90202
77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet
Az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról
90220
136/2013. (XII. 31.) VM rendelet
A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz szabályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
90290
2053/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről
90293
2054/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
A képesítési követelmények ésszerű csökkentésével kapcsolatos kormányzati feladatokról
90293
2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
90299
2056/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
90300
2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről
90300

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.