A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381659. látogatója

Budapest

2013. december 30.,

hétfő


 

223. szám


 

Ára: 15500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
89245
528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről
89443
529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
89456
530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A fogyasztói csoportokról
89473
531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
89475
532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről
89476
533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól
89477
534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
89480
535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről
89482
536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól
89484
537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
89488
538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
89507
539/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
89508
540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
89509
541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
89511
542/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
89512
543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
89513
544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
89516
545/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
89528
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
89528
84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
89531
72/2013. (XII. 30.) NGM rendelet
A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról
89568
73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról
89569
74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet
Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról
89591
2044/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló 1005/2010. (I. 21.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
89593
153/2013. (XII. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
89593

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.