A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2013. december 30.,

hétfő


 

222. szám


 

Ára: 18300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCLII. törvény
Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
88825
514/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről
88997
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A kormányablakokról
89003
516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
89032
517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
89036
518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
89041
519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
89059
520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
89074
521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
89106
522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
89113
523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről
89115
524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
89134
525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról
89137
526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
89138
37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
89142
38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
89146
39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről
89164
70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet
A pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
89170
71/2013. (XII. 30.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
89175
2036/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
89176
2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati feladatok meghatározásáról
89176
2038/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról
89178
2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról
89178
2040/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vonatkozásában az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről
89239
2041/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A Fiatal Szakemberek Európa Bajnoksága (EuroSkills) 2018. évi rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
89239
2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről
89240
2043/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
A Horizont 2020 programhoz kapcsolódó, az AAL és EUROSTARS2 programokban való magyar részvételről
89240
151/2013. (XII. 30.) ME határozat
A Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
89241
152/2013. (XII. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
89241

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.