A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. december 29.,

vasárnap


 

220. szám


 

Ára: 19700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról
87991
496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
88009
497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról
88011
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről
88094
499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól
88095
500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
88101
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
88104
502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
88107
503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
88114
504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről
88117
505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
88126
506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
88127
507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztéspolitikához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
88132
508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
88136
509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításáról
88138
82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet
A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről
88143
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
88146
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról
88264
82/2013. (XII. 29.) NFM rendelet
A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
88267
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
88326
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről
88352
1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről
88354
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről
88356
1983/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról
88356
1984/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
88357
1985/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
88357
1986/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A litéri szennyvíztisztító közmű korszerűsítése érdekében szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról
88357
1987/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
88358
1988/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok külön vizsgálattal érintett adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulás megtagadásáról
88362
1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozásának támogatásáról
88365
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2013. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
88367
1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről
88379
1992/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés finanszírozása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
88381
1993/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Kormánytisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
88383
1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
88385
1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
88389
1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Költségvetési fejezetek közötti átcsoportosításról
88391
1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális közhasznú tevékenységének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
88393
1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
88395
1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma orgonája megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
88397
2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról
88399
2001/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
88401
2002/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Egyes önkormányzati feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
88403
2003/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
88405
2004/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („Biatorbágy–Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
88412
2005/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0042 azonosító számú („M43 autópálya 43. sz. főúti lekötése Makó térségében, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
88414
2006/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása” című] projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
88416
2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („»ZooEvolúció« A Veszprémi Állatkert kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
88418
2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Az M0 útgyűrű déli szektorának részét képező Deák Ferenc híddal kapcsolatos egyes kérdésekről és Mohács város térségének fejlesztéséről
88420
2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
88420
2010/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program keretösszegének megemeléséről
88421
2011/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról
88422
2012/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.4.0-09-2010-0005 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz előkészítési feladatai” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról
88422
2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú („85–86. sz. főutak Győr–Csorna–Szombathely szakasza” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról
88423
2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése”] című projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
88423
2015/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KEOP-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú („Timpanon Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés a városi hőfogadó és a TP3 akna között” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
88427
2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című), valamint a KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkertbazár fejlesztése” című) projektek költségnövekményéről
88427
2017/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003 azonosító számú („Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítésfejlesztés a Dél-alföldi régió Volán társaságainál” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
88430
2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről
88430
2019/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú („A közösségi közlekedés fejlesztése a gyöngyösi és hevesi kistérségekben” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
88431
2020/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0045 azonosító számú („Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
88432

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.