A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2013. február 13.,

szerda


 

22. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet
Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
1714
32/2013. (II. 13.) Korm. rendelet
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1718
7/2013. (II. 13.) VM rendelet
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról
1719
1054/2013. (II. 13.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
1721
1055/2013. (II. 13.) Korm. határozat
A 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1721
1056/2013. (II. 13.) Korm. határozat
A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok végrehajtásáról
1722
1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat
A MaSat-2 műhold előkészítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1723
1058/2013. (II. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az ifjúságpolitikával összefüggő egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett szervezeti változással kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
1725
1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről
1727
1060/2013. (II. 13.) Korm. határozat
A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésének időszerű feladatairól
1727
22/2013. (II. 13.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról
1728
23/2013. (II. 13.) ME határozat
Magyarország és a Libanoni Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1729

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.