A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. december 23.,

hétfő


 

217. szám


 

Ára: 13400 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCXXXV. törvény
Az egyes fizetési szolgáltatókról
85852
2013. évi CCXXXVI. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
85888
2013. évi CCXXXVII. törvény
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
85961
494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről
86082
80/2013. (XII. 23.) BM rendelet
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról
86084
81/2013. (XII. 23.) BM rendelet
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
86091
81/2013. (XII. 23.) EMMI rendelet
Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet módosításáról
86096
33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet
A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól
86097
34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
86106
35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról
86114
36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet
Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról
86147
80/2013. (XII. 23.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról, valamint a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 74/2011. (XII. 14.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
86147
81/2013. (XII. 23.) NFM rendelet
A vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
86148
6/2013. BJE jogegységi határozat
A Kúria jogegységi határozata
86151

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.