A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2013. december 20.,

péntek


 

215. szám


 

Ára: 5700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
79/2013. (XII. 20.) BM rendelet
Egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
85478
24/2013. (XII. 20.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek és egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
85478
78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet
A közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről
85491
128/2013. (XII. 20.) VM rendelet
A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről
85601
103/2013. (XII. 20.) OGY határozat
A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról
85603
104/2013. (XII. 20.) OGY határozat
Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról
85603
508/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85605
509/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85605
510/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85605
511/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85606
512/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85606
513/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85606
514/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85607
515/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85607
516/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85607
517/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85608
518/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85608
519/2013. (XII. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
85608

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.