A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. december 19.,

csütörtök


 

214. szám


 

Ára: 8850 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCXXIX. törvény
Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról
85256
493/2013. (XII. 19.) Korm. rendelet
A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti épületek elbontásához és az ingatlanon kialakítandó közpark részeként felépítésre kerülő rendőrségi objektum megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
85318
77/2013. (XII. 19.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól szóló 14/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
85319
78/2013. (XII. 19.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
85319
79/2013. (XII. 19.) EMMI rendelet
A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
85320
65/2013. (XII. 19.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosításáról
85323
76/2013. (XII. 19.) NFM rendelet
A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról
85324
77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolási követelményeiről
85387
1977/2013. (XII. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
85473
1978/2013. (XII. 19.) Korm. határozat
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításával összefüggő egyes kérdésekről
85475

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.