A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2013. december 18.,

szerda


 

213. szám


 

Ára: 5700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCXIX. törvény
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
85129
2013. évi CCXX. törvény
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól
85130
2013. évi CCXXI. törvény
A hitelbiztosítéki nyilvántartásról
85136
2013. évi CCXXII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról
85146
2013. évi CCXXIII. törvény
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról
85149
2013. évi CCXXIV. törvény
Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról
85151
2013. évi CCXXV. törvény
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
85158
2013. évi CCXXVI. törvény
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
85162
2013. évi CCXXVII. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
85163
2013. évi CCXXVIII. törvény
Egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról
85180
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról
85187
490/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet és az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
85198
491/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
85199
492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
85199
73/2013. (XII. 18.) BM rendelet
A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről
85202
74/2013. (XII. 18.) BM rendelet
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet, valamint egyes a belügyminiszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
85204
75/2013. (XII. 18.) BM rendelet
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
85205
76/2013. (XII. 18.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
85218
64/2013. (XII. 18.) NGM rendelet
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosításáról
85226
127/2013. (XII. 18.) VM rendelet
A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről
85228
102/2013. (XII. 18.) OGY határozat
Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
85233
1969/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010–2020. felülvizsgálatáról
85233
1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről
85234
1971/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat, valamint az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól szóló 1157/2011. (V. 20.) Korm. határozat módosításáról
85234
1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
Egyes MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
85236
1973/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás megadásáról
85239
1974/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulás elutasításáról
85249
1975/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
A 304. számú másodrendű főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében megvalósuló körforgalmú csomópont létesítéséhez szükséges intézkedésekről
85252
1976/2013. (XII. 18.) Korm. határozat
A PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a PÁPA-SER Kft. „cs.a.” részére az MFB Zrt. által nyújtott hitel feltételeinek módosításáról és a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtandó hitelről
85252
150/2013. (XII. 18.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti Oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
85254

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.