A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2013. december 17.,

kedd


 

212. szám


 

Ára: 5350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCXVIII. törvény
A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
85007
485/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
85025
486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
85025
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról
85026
488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
85033
36/2013. (XII. 17.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
85035
72/2013. (XII. 17.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
85036
61/2013. (XII. 17.) NGM rendelet
A technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről
85038
62/2013. (XII. 17.) NGM rendelet
A Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésére, a Stabilitás Megtakarítási Számlára történő befizetésről, valamint az onnan történő kifizetésről kiállítandó igazolásra, a hitelintézet által a Stabilitás Megtakarítási Számla megnyitásáról és az arra történt befizetésről teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokról
85039
63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
85041
123/2013. (XII. 17.) VM rendelet
Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
85061
124/2013. (XII. 17.) VM rendelet
Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
85062
125/2013. (XII. 17.) VM rendelet
A Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület országos jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításáról
85064
126/2013. (XII. 17.) VM rendelet
A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról
85067
1955/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A Kormány 2014. I. félévi munkatervéről
85087
1956/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
85090
1957/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
85096
1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról
85096
1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú („Technika a vízminőség szolgálatában” című) projektjavaslat jóváhagyásáról
85098
1960/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
85100
1961/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) kiemelt projekttel összefüggésben a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről
85100
1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatairól
85101
1963/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A „Recsk I. – rézérc” és „Recsk II. – nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek újrahasznosíthatóságának vizsgálatáról
85106
1964/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról
85106
1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról
85107
1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról
85114
1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
85116
1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
85121

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.