A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. december 17.,

kedd


 

211. szám


 

Ára: 7100Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről
84847
476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
84851
477/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
84859
478/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
84860
479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az azzal összefüggő más kormányrendeletek módosításáról
84880
480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
84884
481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
84900
482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
84946
483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
84973
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről
84974
60/2013. (XII. 17.) NGM rendelet
A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról
84977
122/2013. (XII. 17.) VM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
84985
506/2013. (XII. 17.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
84987
507/2013. (XII. 17.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
84987
1943/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről szóló 1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról
84988
1944/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról
84988
1945/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A Lendvai Konzuli Iroda nyitásához kapcsolódó feladatokról
84989
1946/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
84989
1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
84990
1948/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a magyar nyelv, a társadalomtudományok és a kultúra oktatásának elősegítése a Glasgow Egyetemen című program megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
84992
1949/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2013/2014. tanév I. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84994
1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A Szigetköz ökológiai monitoringját végző intézmények támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84996
1951/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az önkormányzati feladatellátás megváltozásával összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
84998
1952/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2014. évi országgyűlési választások külképviseleti végrehajtásához kapcsolódóan a Külügyminisztérium Központi Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának határozott időre, 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig szóló 10 fővel történő növelésével kapcsolatos feladatokról
85001
1953/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A VOCH Vodafone Operációs Központ Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek kormányzati támogatásáról
85001
1954/2013. (XII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Magyar Posta Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben lévő részesedéseinek értékesítéséről
85002
149/2013. (XII. 17.) ME határozat
Magyarország Kormánya, valamint a Török Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról
85002

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.