A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. február 12.,

kedd


 

21. szám


 

Ára: 6050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
1581
26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
1581
27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól
1583
28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
1601
29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1602
30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1614
1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet
A befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről
1616
2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet
Az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről
1618
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
1621
5/2013. (II. 12.) NFM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
1625
Köf. 5074/2012/6. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1695
1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat
A Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról
1699
1049/2013. (II. 12.) Korm. határozat
A KEOP-7.1.0/11-2011-0049. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1700
1050/2013. (II. 12.) Korm. határozat
A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról
1701
1051/2013. (II. 12.) Korm. határozat
Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról
1704
1052/2013. (II. 12.) Korm. határozat
Az önerő támogatás rendszerének felülvizsgálatáról a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások vonatkozásában
1707
1053/2013. (II. 12.) Korm. határozat
Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások saját hatáskörben történő megvalósításához kapcsolódó költségvetési fedezet biztosításáról
1708
19/2013. (II. 12.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1708
20/2013. (II. 12.) ME határozat
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének kinevezéséről
1709
21/2013. (II. 12.) ME határozat
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének kinevezéséről
1709
3/2013. (II. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
1710
4/2013. (II. 12.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
1710

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.