A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2013. december 16.,

hétfő


 

209. szám


 

Ára: 4650 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről
84632
29/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
Az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről
84632
30/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
A befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
84634
31/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
A befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról
84642
32/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
A kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
84679
33/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
A tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
84697
34/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
A szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról
84730
35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet
Az ISIN azonosítóról
84733

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.