A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381659. látogatója

Budapest

2013. december 13.,

péntek


 

208. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCXVI. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
84575
2013. évi CCXVII. törvény
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
84583
77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról
84595
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
84595
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról
84599
117/2013. (XII. 13.) VM rendelet
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról
84605
1935/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról szóló 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról
84610
1936/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a konzolos kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
84611
1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról
84613
1938/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról
84617
1939/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0028 azonosító számú [„M60 gyorsforgalmi út 58. számú főút – 5826. jelű út közötti szakasz építése (kivitelezés)” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
84619
1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
84621
1941/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló, tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
84623
1942/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról
84625
56/2013. (XII. 13.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
84625
57/2013. (XII. 13.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
84627
58/2013. (XII. 13.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
84629

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.