A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. december 12.,

csütörtök


 

207. szám


 

Ára: 8500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCVIII. törvény
Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről
84381
2013. évi CCIX. törvény
Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
84401
2013. évi CCX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
84405
2013. évi CCXI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről
84409
2013. évi CCXII. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
84421
2013. évi CCXIII. törvény
Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
84459
2013. évi CCXIV. törvény
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
84478
2013. évi CCXV. törvény
A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
84480
473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
84482
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
84489
74/2013. (XII. 12.) NFM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
84496
114/2013. (XII. 12.) VM rendelet
A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
84496
115/2013. (XII. 12.) VM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról
84498
116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
84500
101/2013. (XII. 12.) OGY határozat
Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról
84553
500/2013. (XII. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
84554
501/2013. (XII. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
84555
502/2013. (XII. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
84557
1931/2013. (XII. 12.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és e prioritás keretében egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
84557
1932/2013. (XII. 12.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről
84560
1933/2013. (XII. 12.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi befolyással működő távhő-szolgáltatók biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedimentesítéséről
84566
1934/2013. (XII. 12.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
84569
146/2013. (XII. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
84571
147/2013. (XII. 12.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
84571
148/2013. (XII. 12.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról
84571

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.