A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2013. december 11.,

szerda


 

206. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet
Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
84297
470/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet
A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
84298
471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet
A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
84298
472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
84299
69/2013. (XII. 11.) BM rendelet
Egyes migrációs és menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
84302
1911/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
84354
1912/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
84354
1913/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
84355
1914/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
84355
1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról
84355
1916/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
84356
1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról
84356
1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
84357
1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról
84362
1920/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Emlékezet Bizottságának létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
84363
1921/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről
84363
1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről
84364
1923/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
Közszolgálati tisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84364
1924/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport megnevezésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
84366
1925/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok meghosszabbításáról
84366
1926/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyar Írószövetség működésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
84367
1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84369
1928/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
84371
1929/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
Az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményei restaurálása költségeinek fedezete érdekében a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84373
1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok ellátására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
84375
144/2013. (XII. 11.) ME határozat
A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) 2. Közgyűlésén való részvételről
84377
145/2013. (XII. 11.) ME határozat
Az egészségügyi ellenintézkedések beszerzéséről szóló Közös Közbeszerzési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
84377

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.