A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2013. december 9.,

hétfő


 

204. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCVI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
84200
468/2013. (XII. 9.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
84203
67/2013. (XII. 9.) BM rendelet
Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről
84209
112/2013. (XII. 9.) VM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról
84216
5/2013. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
84217
5/2013. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
84224

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.