A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381658. látogatója

Budapest

2013. december 5.,

csütörtök


 

202. szám


 

Ára: 5000 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCIII. törvény
A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
84073
2013. évi CCIV. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
84092
2013. évi CCV. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról
84096
465/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
84122
466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelete
Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
84127
57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet
A MABISZ elkülönített szervezeti egységének éves gazdálkodási jelentéséről
84130
36/2013. (XII. 5.) AB határozat
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény egyes rendelkezései, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapításáról
84134
37/2013. (XII. 5.) AB határozat
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítvány elutasításáról
84160
494/2013. (XII. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
84167
495/2013. (XII. 5.) KE határozat
Bírói felmentésről
84167
496/2013. (XII. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
84167
497/2013. (XII. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
84168
1903/2013. (XII. 5.) Korm. határozat
A Womex világzenei vásár 2015-ös budapesti megrendezésének támogatásáról
84169
1904/2013. (XII. 5.) Korm. határozat
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről
84169
1905/2013. (XII. 5.) Korm. határozat
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
84170
1906/2013. (XII. 5.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendi kiegészítéséről
84173
1907/2013. (XII. 5.) Korm. határozat
A főváros 2013–2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
84173
1908/2013. (XII. 5.) Korm. határozat
Bicske Város Önkormányzata által a Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megvásárlása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
84175
1909/2013. (XII. 5.) Korm. határozat
A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséhez szükséges beruházási források biztosításáról
84177

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.