A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2013. december 4.,

szerda


 

201. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
83991
460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
83992
461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
83996
462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
84000
463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
84003
464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
Egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
84006
21/2013. (XII. 4.) NMHH rendelet
A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról
84008
64/2013. (XII. 4.) BM rendelet
A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
84012
65/2013. (XII. 4.) BM rendelet
A Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről
84014
54/2013. (XII. 4.) NGM rendelet
A postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról
84015
55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet
Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
84020
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
84022
73/2013. (XII. 4.) NFM rendelet
Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről
84024
110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
84026
100/2013. (XII. 4.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
84060
1891/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
84060
1892/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Muraszombaton – 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
84061
1893/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
84061
1894/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó vállalás teljesítéséről
84061
1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről
84062
1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről
84063
1897/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
84064
1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról
84064
1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84064
1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási feladatainak támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84067
1901/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról
84069
1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozat
A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról
84069
2/2013. (XII. 4.) KIM határozat
A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjának felkéréséről
84070

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.