A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. december 2.,

hétfő


 

200. szám


 

Ára: 8150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CCII. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
83440
458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
83443
73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet
Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról
83445
74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
83815
31/2013. (XII. 2.) KIM rendelet
Az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól
83828
71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
83829
72/2013. (XII. 2.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
83911
44/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83973
45/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83974
46/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83975
47/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83977
48/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83979
49/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83980
50/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83982
51/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83983
52/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83985
53/2013. (XII. 2.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
83986

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.