A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2013. január 4.,

péntek


 

2. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2013. (I. 4.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között 2010. február 23-án, Chisinauban aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
22
2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet
A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
24
1/2012. BKMPJE jogegységi határozat
A Kúria jogegységi határozata
28
1003/2013. (I. 4.) Korm. határozat
A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
32
1/2013. (I. 4.) ME határozat
A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről
34

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.