A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2013. november 28.,

csütörtök


 

198. szám


 

Ára: 5700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXCVII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
83117
2013. évi CXCVIII. törvény
A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról
83126
2013. évi CXCIX. törvény
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról
83136
444/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az egészségügy és az orvostudományok területén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
83144
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről
83147
446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
83163
447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek rendészeti tárgyú módosításáról
83179
448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012.
83186
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
83187
450/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
83189
451/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011.
83189
452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
83190
453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
83192
62/2013. (XI. 28.) BM rendelet
A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról
83195
63/2013. (XI. 28.) BM rendelet
A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról
83200
69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról
83204
108/2013. (XI. 28.) VM rendelet
Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról
83217
1874/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
A Gyöngyös és térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat lefolytatásáról
83220
1875/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
A közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről
83223
1876/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
Az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról
83223
1877/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról
83234
1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
83234
1879/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
A Kőrösi Csoma Sándor Program 2014. évi megvalósításáról
83236
1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról
83236
1881/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
Az ukrajnai magyar központi katonai temető létrehozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
83238
1882/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
83240
1883/2013. (XI. 28.) Korm. határozat
A 2007–2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési Programjainak 2014. január 1. utáni végrehajtási intézményrendszeréről, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokkal és a Svájci Hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Budapest Duna Kontakt Pont szervezeti felépítéséről és feladatairól
83244
140/2013. (XI. 28.) ME határozat
Az ENSZ Korrupció Elleni Egyezmény (UNCAC) részes államainak
83245
141/2013. (XI. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
83245

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.