A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2013. november 26.,

kedd


 

196. szám


 

Ára: 3950 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2013. (XI. 26.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
82996
72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosításáról
82997
29/2013. (XI. 26.) KIM rendelet
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
82998
106/2013. (XI. 26.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
82999
Köf.5046/2013/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
83073
484/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83077
485/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83077
486/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83077
487/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83078
488/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83078
489/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83078
490/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83079
491/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83079
492/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83079
493/2013. (XI. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
83080

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.