A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. november 22.,

péntek


 

194. szám


 

Ára: 10600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXCIII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról
82738
2013. évi CXCIV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
82863
2013. évi CXCV. törvény
Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról
82868
2013. évi CXCVI. törvény
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
82872
67/2013. (XI. 22.) NFM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról
82897
68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról
82898
32/2013. (XI. 22.) AB határozat
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 58. § (3) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról
82915
33/2013. (XI. 22.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
82937
34/2013. (XI. 22.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 207. § (6) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkotmányjogi panaszok elutasításáról
82953
35/2013. (XI. 22.) AB határozat
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 25. § (3) bekezdése egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
82971
1870/2013. (XI. 22.) Korm. határozat
A hazai bányászat jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról
82976
1871/2013. (XI. 22.) Korm. határozat
Az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról
82976
1872/2013. (XI. 22.) Korm. határozat
A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2013. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről
82978

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.