A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2013. november 19.,

kedd


 

191. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
82508
435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet
Egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
82508
436/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet
A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
82512
437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
82514
438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet
A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról
82517
69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet
Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
82523
70/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
82543
1847/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
82545
1848/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
82545
1849/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
Az afganisztáni Kabul Nemzetközi Repülőtér Õr- és Biztosító Kontingens kivonása után visszamaradó állami vagyonnak az Amerikai Egyesült Államok hadereje részére történő térítésmentes átadásáról
82545
1850/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ kialakításához és működéséhez szükséges források biztosításáról
82547
1851/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatásáról
82548
1852/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
Az Európai Igazságügyi Hálózat bírósági kapcsolattartójának kijelöléséről
82548
1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről
82548
1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról
82549
1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
Az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról
82550
1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
Az agrárkár-megállapítással összefüggő feladatok fedezetének biztosításához kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
82552
1857/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
Az informatikai és hírközlési közszolgáltatások működőképességének biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról
82554
1858/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt programjainak megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
82554
1859/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
82556
1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A „Katolikus Társadalmi Napok” című program támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
82558
1861/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A budavári Várgarázs beruházás megvalósítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
82560
1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
82562
1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–1020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
82571
1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
82571
1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációjáról
82573
1866/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
82574
1867/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton” című) kiemelt projekt támogatása növeléséről
82574
1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
82576
1869/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
A Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport egyes jogcímei előirányzatainak megemeléséről
82577
139/2013. (XI. 19.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti turisztikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
82579

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.