A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. november 18.,

hétfő


 

190. szám


 

Ára: 7200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CLXXXVI. törvény
Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról
82285
432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
82315
433/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet
Az építési beruházások közbeszerzései lefolytatásának további gyorsító és egyszerűsítő feltételeiről, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
82474
51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról
82477
Köm. 5025/2013/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
82480
Köf. 5.047/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
82482
1837/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 azonosító számú („Integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási, és elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
82488
1838/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról
82488
1839/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
82490
1840/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0071 azonosító számú („Kecel Város szennyvízelvezető hálózatának bővítése III. ütem” című) projekt támogatása és támogatása növelésének jóváhagyásáról
82492
1841/2013 (XI. 18.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú („Hódmezővásárhely–Mártély–Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
82494
1842/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 azonosító számú („Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
82496
1843/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló projektek zárásához és aktiválásához szükséges Zárási Alap létrehozásáról
82498
1844/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség kompenzálásáról
82500
1845/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése I. üteme” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
82500
1846/2013. (XI. 18.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0038 azonosító számú („8. sz. főút 131+550–143+350 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0033 azonosító számú („8. sz. főút 149+500–161+920 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0034 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése” című) projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
82502

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.