A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. november 15.,

péntek


 

189. szám


 

Ára: 14100 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
81967
431/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet
Az álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetésénekrendjéről
81982
20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
81985
68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
81986
28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról
82002
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
82145
49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről
82223
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról
82273
105/2013. (XI. 15.) VM rendelet
A Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben követeléssel rendelkező élőállat-beszállítók számára fizetendő kiegészítő juttatás igénybevételének szabályairól
82275
1832/2013. (XI. 15.) Korm. határozat
Az Árpád-ház Programról és kapcsolódó fejlesztési projektjeiről(2013–2038)
82277
1833/2013. (XI. 15.) Korm. határozat
A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
82278
1834/2013. (XI. 15.) Korm. határozat
Az Országmárka Tanács létrehozásáról szóló 1212/2010. (X. 8.) Korm. határozat módosításáról
82279
1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről
82279
1836/2013. (XI. 15.) Korm. határozat
Az utánpótlás-nevelési centrum létesítéséhez szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos feladatokról
82282

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.