A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2013. november 8.,

péntek


 

185. szám


 

Ára: 5000 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CLXXI. törvény
A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
80464
2013. évi CLXXII. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
80474
2013. évi CLXXIII. törvény
A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
80477
2013. évi CLXXIV. törvény
A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
80479
2013. évi CLXXV. törvény
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
80480
2013. évi CLXXVI. törvény
Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
80486
2013. évi CLXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
80496
2013. évi CLXXVIII. törvény
Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
80507
2013. évi CLXXIX. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
80508
2013. évi CLXXX. törvény
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
80524
2013. évi CLXXXI. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről
80526
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
80530
91/2013. (XI. 8.) OGY határozat
A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról
80568
92/2013. (XI. 8.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
80568
1802/2013. (XI. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt többlettámogatási igényének jóváhagyásáról
80569
1803/2013. (XI. 8.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról
80571

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.