A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. november 4.,

hétfő


 

182. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
79759
382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
79764
383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet
Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
79766
101/2013. (XI. 4.) VM rendelet
Egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
79771
102/2013. (XI. 4.) VM rendelet
Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról
79776
478/2013. (XI. 4.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
79782
479/2013. (XI. 4.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
79782
1783/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
79783
1784/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
A Delphi Hungary Kft., a Delphi Thermal Hungary Kft., a Delphi Connection Systems Hungary Kft., a Delphi Hungary Services Kft., a Telenor Magyarország Zrt., a Telenor Common Operation Zrt., a Schneider Electric Zrt., a SE-CEE Schneider Electric Kft., a Schneider-Electric Energy Magyarország Kft. és a M&C Energia Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
79783
1785/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosításához szükséges intézkedésekről
79784
1786/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
79784
1787/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
79785
1788/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások támogathatóságáról
79792
1789/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt költségnövekményének jóváhagyásáról
79797
1790/2013. (XI. 4.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0027 azonosító számú [„55. sz. főút Kelebia–Tataháza közötti (40+975–71+829 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
79799
132/2013. (XI. 4.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
79801
133/2013. (XI. 4.) ME határozat
A Magyarország, valamint Japán, Ausztrália, Argentína és Tajvan között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
79801
134/2013. (XI. 4.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
79802
20/2013. (XI. 4.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
79802
21/2013. (XI. 4.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
79804
22/2013. (XI. 4.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
79806
23/2013. (XI. 4.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
79808

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.