A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2013. február 4.,

hétfő


 

18. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2013. (II. 4.) NFM rendelet
A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről
1482
4/2013. (II. 4.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1499
5/2013. (II. 4.) VM rendelet
A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet módosításáról
1531
17/2013. (II. 4.) ME határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről
1532
2/2013. (II. 4.) NFM határozat
A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2011. (X. 12.) Korm. rendelet hatálybalépése időpontjának megállapításáról
1532
3/2013. (II. 4.) NFM határozat
A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet 1–6. §-a és 1. melléklete hatálybalépését, valamint e módosító kormányrendelet hatályvesztését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról
1533

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.