A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381641. látogatója

Budapest

2013. október 29.,

kedd


 

178. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2013. (X. 29.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
79582
19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet
Az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól
79582
63/2013. (X. 29.) NFM rendelet
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról
79584
3/2013. PJE jogegységi határozat
A Kúria jogegységi határozata
79590
Köm.5.023/2013/6. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
79592
1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat
A Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról
79595

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.